a_food_tale

Sarah L. Bertelsen

★ 19 years old ★ Østerbro, Copenhagen, Denmark 🇩🇰 ★ A passion and love for food

Loading...
Sometimes everything you need is one messy brekkie bowl that can get you through the day and this Monday is one of those days 😴 So for breakfast I am having this bowl of chia pudding topped with banana, fig, pistachios, a biscuit, dark chocolate, coconut chips, freeze dried raspberries and peanut butter. • Nogle gange er alt hvad du behøver en rodet morgenmadsskål, og denne mandag er en af de dage 😴 Så til morgenmad får jeg denne skål med chiagrød toppet med banan, figen, pistacienødder, digestivekiks, mørk chokolade, kokoschips, frysetørret hindbær og peanutbutter.
|Pb and banana = Comfort food on a slow Sunday| This legendary combo can always make the day a tiny bit better 👌🏻 A sourdough bun topped with peanut butter, banana, fig, coconut chips and cocoa nibs. • |Peanutbutter og banan = Comfort food på en stille søndag| Denne legendariske kombi kan altid gøre dagen en lille smule bedre👌🏻 En surdejsbolle toppet med peanutbutter, banan, figen, kokoschips og kakaonibs.
A taste of fall for breakfast 🍁 Cocoa chia pudding topped with banana, apple, granola, a cookie, dark chocolate, coconut chips, cinnamon and peanut butter. • En smag af efterår til morgenmad 🍁 Kakaochiagrød toppet med banan, æble, granola, en cookie, mørk chokolade, kokoschips, kanel og peanutbutter.
Lunch time is my favourite time 🙈 This veggie sandwich makes the perfect lunch if you ask me. It is made with basil pesto, falafels, avocado, tomato, cucumber and lettuce. Happy Friday 🤗 • Frokosttid er min yndlings tid 🙈 Denne vegetarsandwich udgør den bedste frokost, hvis I spørger mig. Den består af basilikumpesto, falafler, avocado, tomat, agurk og hjertesalat. God fredag 🤗
One delicious bowl of chia pudding for me this Thursday morgen 💫 Chia pudding topped with banana, fig, granola, a biscuit, white chocolate, freeze dried raspberries and salted caramel sauce. • En lækker omgang chiagrød til mig på denne torsdag morgen 💫 Chiagrød toppet med banan, figen, granola, digestivekiks, hvid chokolade, frysetørret hindbær og saltkaramelsovs.
Good morning and happy Wednesday 🤗 Half way through the week is worth celebrating 🙌🏻 So I have made this delightful bowl for breakfast to kick off the day. Chia pudding topped with banana, fig, granola, a cookie, dark chocolate, freeze dried raspberries and peanut butter. • Godmorgen og glædelig onsdag 🤗 Halvvejs igennem ugen er værd at fejre 🙌🏻 Så jeg har lavet denne lækre skål til morgenmad for at sparke dagen igang. Chiagrød toppet med banan, figen, granola, en cookie, mørk chokolade, frysetørret hindbær og peanutbutter.
Hey Tuesday, you are looking fine 👌🏻To start the day off right I have made this jar of cocoa chia pudding layered with banana, fig, granola, a cookie, white chocolate, freeze dried raspberries, coconut chips, cocoa nibs and peanut butter. • Hey tirsdag, du ser helt okay ud 👌🏻 For at starte dagen rigtigt har jeg lavet dette glas med kakaochiagrød, banan, figen, granola, en cookie, hvid chokolade, frysetørret hindbær, kokoschips, kakaonibs og peanutbutter.
Yes, I know. My diet pretty much much consists of sourdough bread with smoked salmon and avocado. But you know what? I am okay with that because this combo tastes so damn good 🙌🏻 So once again I will have sourdough bread topped with basil pesto, smoked salmon, avocado, tomato, roasted pine nuts, chilli flakes and fresh basil for lunch. • Ja, jeg ved det. Min kost består stort set af surdejsbrød med røget laks og avocado. Med ved du hvad? Det har jeg det helt fint med det, da denne kombi smager så pokkers godt 🙌🏻 Så endnu engang består frokosten af surdejsbrød toppet med basilikumpesto, røget laks, avocado, tomat, ristede pinjekerner, chiliflager og frisk basilikum.
Slow Sunday morning 😴 Woke up late this morning and have now made this simple but cosy bowl of chia pudding for breakfast. Cocoa chia pudding topped with banana, fig, granola, white chocolate, cocoa nibs and peanut butter. • Stille søndag morgen 😴 Stod sent op her til morgen og har nu lavet denne simple men hyggelige skål med chiagrød til morgenmad. Kakaochiagrød toppet med banan, figen, granola, hvid chokolade, kakaonibs og peanutbutter.
Sometimes a sandwich can be so underrated. This is exactly what I have been craving all day. So lunch is a sandwich with basil pesto, smoked salmon, avocado and tomato - simple but so good 😋 • Nogle gange er en sandwish alt for undervurderet. Dette er præcis, hvad jeg har hungret efter hele dagen. Så frokosten består af en sandwich med basilikumpesto, røget laks, avocado, og tomat - simpelt men så godt 😋
We should all raise our hands because it is Friyay 🙌🏻 Welcoming the Friday and the weekend with this gorgeous bowl of chia pudding topped with banana, fig, almonds, dark chocolate, freeze dried raspberries, coconut chips, cocoa nibs and salted caramel sauce. Have a lovely day 🤗 • Vi burde alle putte vores arme i vejret, fordi det er fredag 🙌🏻 Byder fredagen og weekenden velkommen med denne skønne skål med chiagrød toppet med banan, figen, mandler, mørk chokolade, frysetørret hindbær, kokoschips, kakaonibs og saltkaramelsovs. Hav en dejlig dag 🤗
Nothing fancy for lunch just a sourdough bun with smoked salmon and avocado - exactly how I like it 👌🏻 • Ikke noget smart eller avanceret til frokost bare en surdejsbolle med røget laks og avocado - præcis som jeg kan lide det 👌🏻
This brekkie bowl is much needed this morning 🙌🏻 Cocoa chia pudding topped with banana, fig, granola, a cookie, white chocolate, freeze dried raspberries, coconut chips and peanut butter. I wish you a lovely Wednesday 🤗 • Denne skål er virkelig tiltrængt her til morgen 🙏🏻 Kakaochiagrød toppet med banan, figen, granola, en cookie, hvid chokolade, frysetørret hindbær, kokoschips og peanutbutter. I ønskes en dejlig onsdag 🤗
Feeling the autumnal vibes with this bowl for breakfast 🍁 Cocoa chia pudding topped with banana, apple, almonds, dark chocolate, coconut chips, cocoa nibs, peanut butter and cinnamon. • Mærker efterårsstemningen med denne skål til morgenmad 🍁 Kakaochiagrød toppet med banan, æble, mandler, mørk chokolade, kokoschips, kakaonibs, peanutbutter og kanel.
Good morning and happy Monday 🤗 Can you believe that it is already the 1st of October? I will kick off the new month with this jar of cocoa chia pudding layered with banana, kiwi berries, granola, a cookie, white chocolate, coconut chips, cocoa nibs and peanut butter. • Godmorgen og glædelig mandag 🤗 Kan i fatte, at det allerede er den 1. oktober? Jeg vil sparke den nye måned i gang med dette glas med kakaochiagrød, banan, kiwibær, granola, en cookie, hvid chokolade, kokoschips, kakaonibs og peanutbutter.
My kind of Sundays 🙌🏻 Enjoying the last day of the week with this delicious combo for lunch 😋 A sourdough bun where one side is topped with smoked salmon, creme fraiche, lettuce and chive, while the other side is topped with avocado, chive and chilli flakes. • Nyder den sidste dag i ugen med denne lækre kombi til frokost 😋 En surdejsbolle, hvor den ene halvdel er toppet med røget laks, creme fraiche, salat og purløg, imens den anden halvdel er toppet med avocado, purløg og chiliflager.
Sometimes everything you need on a Saturday morning is a creamy bowl of chia pudding with a simple topping 🙌🏻 This one is topped with banana, fig, caramelised nuts, white chocolate and peanut butter. Happy weekend 🤗 • Nogle gange er alt hvad du behøver på en lørdag morgen en cremet skål med chiagrød og en simpel topping 🙌🏻 Denne portion er toppet med banan, figen, nøddebrud, hvid chokolade og peanutbutter. God weekend 🤗
Happy Friday 🤗 A grilled avocado and mozzarella sandwich for me this Friday afternoon. • Glædelig fredag 🤗 En toastet avocado og mozzarella sandwich til mig på denne fredag eftermiddag.
next page →