ardell_lashesuk

Ardell_lashesuk

βœ–οΈ World's best selling lashes πŸ‡¬πŸ‡§ βœ–οΈ Cruelty free + natural hair βœ–οΈ @superdrugloves @asos @bootsuk @welovelashes βœ–οΈ #ArdellLashesUK to be featured

Loading...
Relationship status: seriously ATTRACTED to my lashes πŸ’–βš‘οΈπŸ’–βš‘οΈ Available at @welovelashes
What else are Sundays for? πŸ˜΄πŸ’…πŸΌ
@georgie giving us rainbow inspo for tonight 🌈 Wispies available from @superdrugloves #saturdayselfie #mua #cutcrease
@bethanjroberts has cut her Ardell lashes in half to create an accentuated look on the edges of her eyes. What little tips and tricks do you have for your lashes? Share them below πŸ‘‡πŸΌ (P.S - we have Magnetic Accent style lashes which give the same effect at this, available at @welovelashes ) #saturdayselfie
#Outout with the girls, or date night with bae - Faux Mink 811's will keep you fluttering allllll night. Available at @bootsuk
Now that Dry January is over... πŸ˜‚ All in moderation though, guys n gals πŸ˜‰ #fridaynight
Glam date night inspo from @megan_bronte in her Demi Wispies πŸ’–πŸ’ Available from @bootsuk
We don't need dates on GALentine's day ✨✨ Tag your GANG πŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌ #grlpwr #girlpower #girlssupportgirls #girlgang #galentine @coucousuzette @etsy
Wispies are our go-to Valentine's lash - delicate, fluttery, but SASSY enough to steal some hearts πŸ’–πŸ’–πŸ’–πŸ’– Available at @asos
Will you brie my Valentine? πŸ§€πŸ’–
D A T E N I G H T V I B E S ✨✨ Individual lashes on @bntmkira Makeup by @busterknight
Valentine's feels... πŸ‘‹πŸΌ Tag someone who is guilty of this πŸ‘‡πŸΌ
Flutter those lashes and steal some hearts πŸ‘ŠπŸΌ
Ummm... who says Valentine's has to be all about boys? Tag your fave babe who is STUCK ON YOU for Galentine's day πŸ’–πŸ’–πŸ’– Duo Glue and Wispies available at @superdrugloves
Brb, in a committed relationship with my Wispies. πŸ’ #valentines #wispies available @superdrugloves
β€œDid you get a discount for the missing material?!” Hilarious, Uncle John. Hilarious.
We have a secret.... Turn on notifications to be the first to find out πŸ‘€ #ArdellHasASecret #comingsoon
Vampy lips and lashes that click.... Tag who you're getting on the lash with tonight πŸ‘‡πŸΌ #ArdellOnTheLash Magnetic lashes available at @welovelashes
next page →