diaco.atabak5213

atabak(diaco)دیاکو

Taj💙💙 Barca💪 11February1989

Loading...
آرزومیڪنم نہ حسرت ڪَذشتہ غمڪَینتون ڪنہ ونہ غم آینده نڪَرانتون درحال زندگی ڪنید ولحظه هاتون پرازآرامش باشه روز وروزگارتون بکام .
وقتی یه دوست و لیدر خیلی خفن بات باشه برنامه هرچقد هم سخت باشه آسونتر بچشم میاد. پارتیزان گروه رعد 👈@ir.hosein
گروه رعد#
زندگيتان را از ماجراها پر كنيد، نه اشیا.. داستان‌هايی برای گفتن داشته باشيد، نه چيزهايی برای نشان دادن...!
در زندگی یا در حال وارد شدن به طوفان هستید یا در طوفان قرار دارید و یا در حال خروج از آن هستید مشکلات و بحران ها بخشی از زندگی هستند. هیچ راه فراری نیست اما نکته این جاست: آنها نیامده اند که بمانند، بلکه آمده اند که بگذرند قله کومنار #ارگنه #خوزنکلا #واریان #رعد # سرپرست برنامه پارتیزان حسین طاهری#
رعد#
قله ورجین با بروبچ رعد
گاهي نياز داريم بيخيال شويم بيخيال گذشته بيخيال آينده بيخيال احساس بيخيال اگرها و شايدها گاهی لازم است بگوييم : هر چه باداباد ...
🔷 "زمان" بخاطر هیچ کس منتظر نمی‌ماند!!! پس فراموش نکنید "دیروز" به تاریخ پیوست، "فردا" معماست و "امروز" هدیه!! قدرش را بدانیم... جنگل الیمستان #گروه رعد# سرپرست برنامه حسین طاهری بزرگ💪
خوشبختی از آن کسی است، که در فضای " شکرگزاری " زندگی کند! چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد... چه آن زمان که می‌دود و نمیرسد... و چه آن زمان که گامی برنداشته، خود را در مقصد می بیند... چرا که خوشبختی چیزی جز #آرامش نیست...!
💪💪
هفت نصیحت مولانا • گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن (مثل رود) • باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید) • اگرکسی اشتباه کرد آن را بپوشان (مثل شب) . وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ) • متواضع باش و غرور نداشته باش (مثل خاک) • بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا ) • اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه) #قله پهنه حصار#گروه رعد#
نگرانِ زیر و رو شدنِ زندگی ات نباش. از کجا معلوم زیرِ زندگی ات، بهتر از رویَش نباشد؟! بجای مقاومت در برابرِ تغییراتی که خدا برات رقم زده، تسلیم شو.
عمر به خشنودی دلها گذار تا ز تو خوشنود بود کردگار سایه خورشید سواران طلب رنج خود و راحت یاران طلب درد ستانی کن و درماندهی تات رسانند به فرماندهی گرم شو از مهر و ز کین سرد باش چون مه و خورشید جوانمرد باش هر که به نیکی عمل آغاز کرد نیکی او روی بدو باز کرد #نظامی گروه رعد # درفک#گیلان #رودبار #رستم آباد# با تشکر از سرپرست برنامه کاک حسین طاهری🙏🙏
رعد#شاه نشین#قله #
next page →