dodigultom

Dodi Gultom

Loading...
Ee..ee
Pernikahan kakak sm Lae
makin tua awaq bahh...
Bah Bolon jd pink...astagahhhh
Lg sm The Legend
Jubileum HKI 90thn
Jubileum HKI 90thn
orang yg gagal paham gk bakal mengerti maknanya
Gol Lek..
next page →