hasan.r7359

hasan.r

Loading...
خاک شد هر کی بر این خاک زیست. خاک چی داند که بر این خاک کیست سرانجام که باید در خاک رفت خوشا انکه پاک امد و پاک رفت
جنگ نرفتیم اما زیاد جنگیدیم جانبآز نیستیم اما با جونمون بازی کردیم
آهوها و خرگوش ها یادشان نرود ک اگر چ نای غرش نداریم و سکوت اختیار کرده ایم اما هنوز هم از بركت نفس های خسته ی ماشیران است ک کفتارها و شغال ها آزادانه اینجا پرسه نمیزنن
مامهره ی شرطیم غریبان زمین,شرط بین خداوند و شیطان رجیم
یادش بخیر عید سال ۹۰
... ماییمو نوایِ بینوایی بسم الله اگر . . . .
→→→→→→→→→ اگ پیدامون نبود ی جایی جمعیم ک نیست جای هرکی
ما لاتی‌نداریماا اخلاقمون اینع,ینی وجودشو میخاد توی جمعمون بشینع