hasan.r7359

hasan.r

Loading...
دشمنم واست داستان جالبی دارم مازخمی ترین شاخه این جنگل خشکیم!! تیغ و تبری نیست مرا نشناسد..... انتظار تا انتقام....از این حال در بیام از خجالت در میام...
خاک شد هر کی بر این خاک زیست. خاک چی داند که بر این خاک کیست سرانجام که باید در خاک رفت خوشا انکه پاک امد و پاک رفت
جنگ نرفتیم اما زیاد جنگیدیم جانبآز نیستیم اما با جونمون بازی کردیم
آهوها و خرگوش ها یادشان نرود ک اگر چ نای غرش نداریم و سکوت اختیار کرده ایم اما هنوز هم از بركت نفس های خسته ی ماشیران است ک کفتارها و شغال ها آزادانه اینجا پرسه نمیزنن
مامهره ی شرطیم غریبان زمین,شرط بین خداوند و شیطان رجیم
یادش بخیر عید سال ۹۰
... ماییمو نوایِ بینوایی بسم الله اگر . . . .
→→→→→→→→→ اگ پیدامون نبود ی جایی جمعیم ک نیست جای هرکی
ما لاتی‌نداریماا اخلاقمون اینع,ینی وجودشو میخاد توی جمعمون بشینع