itachi.ux

⠀ ᴍ/ᴡ @x.sᴀsᴜ♡

⠀꧁❝Ꭶᴏʀʀʏ Ꭶᴀsᴜᴋᴇ ࿐ ┆ ℳ⃟ᴀʏʙᴇ ℕᴇxᴛ Ꮖɪᴍᴇ❞ ⊱ ┆ 【Ꮖᴢᴜᴍɪ┆Ꭶʜɪsᴜɪ】༆ ┆ ℳ⃟ᴀɴɢᴇᴋʏᴏ Ꭶʜᴀʀɪɴɢᴀɴ𓅂 ࿈ ✧࿐Ꮜᴄʜɪʜᴀ Ꮳʟᴀɴ࿺ೃ𖣘꧂ ⠀

Loading...
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀⠀ ↴⠀⠀⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ᴋᴀᴋᴀsᴀᴋᴜ ᴏʀ ᴋᴀᴋᴀʜɪɴᴀ?⠀ ↠ ᴀᴏᴛᴅ: ᴋᴀᴋᴀsᴀᴋᴜ 😂🤷🏻‍♀️💫 ⠀ ⠀ ↴⠀⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀⠀ ⌇⠀⠀⠀ ↠ɪɢɴᴏʀᴇ ᴛᴀɢs ⬇️⠀⠀ #naruto #sasuke #sakura #hinata #ino #shikamaru #kakashi #obito #minatoteam #team7 #pain #boruto #mitsuki #sarada #shippuden #new #generation #kakashi #jiraiya #tsunade #itachi #uchiha #sharingan #rinnegan #uzumaki #nara #yamanaka #hyuga #clan #byakugan #anime
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀⠀ ↴⠀⠀⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ʙʟᴀᴄᴋ ᴀɴᴅ ᴡʜɪᴛᴇ ᴏʀ ᴄᴏʟᴏʀ ?⠀ ↠ ᴀᴏᴛᴅ: ʙᴏᴛʜ 🤷🏻‍♀️💫 ⠀ ⠀ ↴⠀⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀⠀ ⌇⠀⠀⠀ ↠ɪɢɴᴏʀᴇ ᴛᴀɢs ⬇️⠀⠀ #naruto #sasuke #sakura #hinata #ino #shikamaru #kakashi #obito #minatoteam #team7 #pain #boruto #mitsuki #sarada #shippuden #new #generation #kakashi #jiraiya #tsunade #itachi #uchiha #sharingan #rinnegan #uzumaki #nara #yamanaka #hyuga #clan #byakugan
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀⠀ ⌇ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ 💔 ⠀⠀⠀ ⠀ ↴⠀⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴍɪss ɪᴛᴀᴄʜɪ ?⠀⠀ ↠ ᴀᴏᴛᴅ: ʏᴇs, ᴏғᴄ 💔💔💔 ⠀⠀ ↴⠀⠀⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ɪɢɴᴏʀᴇ ᴛᴀɢs ⬇️⠀⠀ #naruto #sasuke #sakura #hinata #ino #shikamaru #kakashi #obito #minatoteam #team7 #pain #boruto #mitsuki #sarada #shippuden #new #generation #kakashi #jiraiya #tsunade #itachi #uchiha #sharingan #rinnegan #uzumaki #nara #yamanaka #hyuga #clan #byakugan
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀⠀ ⌇ ⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ʏᴇs ᴏʀ ɴᴏ? ʟᴇᴇᴛᴇɴ ᴏʀ ɴᴇᴊɪᴛᴇɴ?⠀⠀ ↠ ᴀᴏᴛᴅ: ʏᴇs, ɴᴇᴊɪᴛᴇɴ 💸💙 ⠀⠀ ↴⠀⠀⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀⠀⠀ ⌇⠀⠀⠀ ↠ɪɢɴᴏʀᴇ ᴛᴀɢs ⬇️⠀⠀ #naruto #sasuke #sakura #hinata #ino #shikamaru #kakashi #obito #minatoteam #team7 #pain #boruto #mitsuki #sarada #shippuden #new #generation #kakashi #jiraiya #tsunade #itachi #uchiha #sharingan #rinnegan #uzumaki #nara #yamanaka #hyuga #clan #byakugan
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ɴᴀʀᴜʜɪɴᴀ ᴏʀ ɴᴀʀᴜsᴀᴋᴜ?⠀ ↠ ᴀᴏᴛᴅ: ɴᴀʀᴜʜɪɴᴀ ᴏғᴄ💫💛 ⠀ ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ɪɢɴᴏʀᴇ ᴛᴀɢs ⬇️⠀ #naruto #sasuke #sakura #hinata #ino #shikamaru #kakashi #obito #minatoteam #team7 #pain #boruto #mitsuki #sarada #shippuden #new #generation #kakashi #jiraiya #tsunade #itachi #uchiha #sharingan #rinnegan #uzumaki #nara #yamanaka #hyuga #clan #byakugan
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇ ↠ǫᴏᴛᴅ: ʜɪɴᴀᴛᴀ ᴏʀ sᴀᴋᴜʀᴀ? ↠ ᴀᴏᴛᴅ: sᴀᴋᴜʀᴀ 💫💗 ⠀ ↴⠀⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #hinata #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀ ↠ ǫᴏᴛᴅ: ɴᴀʀᴜᴛᴏ ᴏʀ sᴀsᴜᴋᴇ? ↠ ᴀᴏᴛᴅ: sᴀsᴜᴋᴇ ☁️💙 ⠀ ↴ ⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #sasuke #sakura #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇SWIPE ➡️⠀ ↴ ↠ǫ: ғᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ ᴄᴏʟᴏᴜʀ? ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #itachi #kushina #rocklee #konan #sasuke #sakura #minato #kakashi #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ᴄʜɪᴅᴏʀɪ ᴏʀ ʀᴀsᴇɴɢᴀɴ ?⠀ ↠ᴀᴏᴛᴅ: ᴄʜɪᴅᴏʀɪ!💙 ⠀ ↴⠀⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀⠀ ♡ #naruto #sasuke #kakashi #chidori #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠1 ᴏʀ 2? ↠2, sʜᴇ ɪs sᴏ ᴄᴜᴛᴇ☺💜 ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #sarada #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠sᴀᴅᴅᴇsᴛ ᴅᴇᴀᴛʜ?😭 ↠ɪᴛᴀᴄʜɪ💙 ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #asuma #obito #jiraiya #neji #kushina #minato #minakushi #itachi #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ɴᴀʀᴜᴛᴏ ᴏʀ sᴀsᴜᴋᴇ?💫 ↠sᴀsᴜᴋᴇ💙 ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #sasuke #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ᴏᴛᴀᴋᴜ ᴛᴇsᴛ ⠀ ↠ʜᴏᴡ ᴍᴀɴʏ ᴡᴏʀᴅs ᴄᴀɴ ʏᴏᴜ ɢᴜᴇss? ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #sasuke #sakura #kakashi #team7 #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ᴋᴀᴋᴀsʜɪ ᴏʀ ᴏʙɪᴛᴏ?👬🏻⠀ ↠ᴀᴏᴛᴅ: ʙᴏᴛʜ!☺ ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇ 's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ᴋᴀᴋᴀsʜɪ ᴏʀ ᴏʙɪᴛᴏ?👬🏻⠀ ↠ᴀᴏᴛᴅ: ʙᴏᴛʜ!☺ ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #obito #rin #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ғᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ sʜɪᴘ?😍 ↠ᴀᴏᴛᴅ: sᴀsᴜsᴀᴋᴜ ᴀɴᴅ ᴏʙɪʀɪɴ💫 ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #sasusaku #obirin #naruhina #shikatema #minakushi #saiino #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ᴡʜᴏ ᴡᴏᴜʟᴅ ʙᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ʜᴏᴋᴀɢᴇ? ↠ᴀᴏᴛᴅ: ɪᴛᴀᴄʜɪ ᴀɴᴅ sᴀʀᴀᴅᴀ 😍 ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #itachi #sasuke #obito #kushina #kiba #dan #sarada #himawari #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠ǫᴏᴛᴅ: ᴅᴏ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ ʜɪɴᴀᴛᴀ?💫⠀⠀ ↠ᴀᴏᴛᴅ: ʏᴇss!😍 ⠀ ↴⠀⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #hinata #yahiko #pain #edit
's ᴇᴅɪᴛ ☁️⠀ ↴⠀⠀ ⌇⠀⠀ ↠sᴀᴋᴜʀᴀ ᴠs ʜɪɴᴀᴛᴀ?💘⠀ ↠ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ☺ ↴⠀ ツғᴏʟʟᴏᴡ @itachi.ux ғᴏʀ ᴍᴏʀᴇ❇⠀ ⌇⠀ ♡ #naruto #sakura #hinata #edit
next page →