kh0najafi

khaterenajafi

با خدا باش وپادشاهی کن بی خدا باش وهرچی خواهی کن

Loading...
لطفا همه جواب بدن ؟؟؟
⚘⚘چشمی دارم همه پر از صورت دوست ⚘⚘یادیده مرا خوش است تادوست در اوست ⚘⚘از دیده ودوست فرق کردن چه نکوست ⚘⚘یا اوست به جای دیده یادیده خود اوست ⚘⚘⚘یا حبیبی یا محمد ⚘⚘⚘یانبی سلام علیکَ ⚘⚘⚘صلواتُ علیکَ 🌷🌷🌷#اللهم 🌟🍂_صل🌟🍂_وسلم🌟🍂_على🌟🍂_نبينا🌟🍂_محمد🌟🍂_وعلى🌟🍂_اله🌟🍂_وصحبه🌟🍂_اجمعين🌟🍂ﷺ_🌟🍂ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ 🌷🌷🌷
🌷🌷منم مجنون زهجران محمد 🌷🌷سرو جانم به قربان محمد 🌷🌷هزاران جان شیرین را کنم من 🌷🌷فدای آن دو چشمان محمد ❤❤💚💚💙💙💛💛💜💜💖💖 #اللهم 🌟🍂_صل🌟🍂_وسلم🌟🍂_على🌟🍂_نبينا🌟🍂_محمد🌟🍂_وعلى🌟🍂_اله🌟🍂_وصحبه🌟🍂_اجمعين🌟🍂ﷺ_🌟🍂ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_ﷺ🌟🍂_
😔😔راستی نماز ماچقدراز حضورالله پر است ؟؟؟؟؟ شرم باید بکنیم😓😓😓😓 از نمازهایی که همه در آن حضور دارند جز خدا😢😢😢 🌹🌹🌹🌹🌹از زاکرین واز توابین باشیم اشاالله 🌹🌹🌹🌹🌹
❤❤❤در گنج خرابات کسی پیر نشد ❤❤❤از مردن آدمی زمین سیر نشد ❤❤❤جوانان گفتندچو پیر شویم توبه کنیم ❤❤❤صد جوان مردویکی پیر نشد ❤❤❤❤از توابین واز زاکرین باشیم
فدای دو دلبرم ❤❤❤پدرم ومادرم❤❤❤ 🌹🌹🏵🌹🌹پدری که شبانه روز برای جوان شدن من زحمت کشیدی وجوانیتو دادی 🌹🌹🏵🌹🌹مادری که تا صبح بیدار موندی تا من راحت بخوابم
#قطاری به مقصدخدامی رفت ،مدتی درایستگاه دنیا توقف کرد. وپیامبرروبه جهانیان کردوگفت: مقصدماخداست.کیست که باماسفرکند؟ کیست که رنج وعشق توامان بخواهد؟ کیست که باور کنددنیاایستگاهی است تنها برای گشتن؟ قرن هاگذشت اماازبیشمارآدمیان جزاندکی برآن قطارسوارنشدند. ازجهان تاخداهزارایستگاه بود،درهرایستگاه که قطارمی ایستادکسی کم میشدوقطارمی گذشت وسبک میشد.زیراسبکی قانون راه خداست! قطاری که به مقصدخدامیرفت به ایستگاه بهشت رسید.پیامبر گفت:اینجابهشت است مسافران بهشتی پیاده شوند.امااینجا ایستگاه آخرنیست!!! #مسافرانی که پیاده شدند بهشتی شدند؛ اماتعداداندکی بازهم ماندند.قطاردوباره راه افتاد وبهشت جاماند. #آنگاه خدارو به مسافران کردوگفت : درودبرشمارازمن همین بود .آنکه مرامیخواهد درایستگاه بهشت پیاده نخواهد شد... وآن هنگام که قطاربه ایستگاه آخر رسید دیگر نه قطاری بود ونه مسافری....
فقط کمی تفکر کنیم کافیست
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌷
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
کسانی که به ام المومنین حضرت عایشه رضی الله عنها همسرویارو همدم سیدنا حضرت محمد (ص) تهمت میزنند سوره نور رابادقت وبامعنی وبا درک مفاهیم بخوانند که پاکی مادرمان را ذات پاک الله جل جلاله گفته است 🌹🌹🌹🌹که زنان پاک برای مردان پاک ومردان پاک برای زنان پاک 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
عزیزم زمانه باهات خوب تا نکرد محبت پدر رو تجربه نکردی خیلی کوچک بودی که مرد شدی بزرگ شو آنقدر بزرگ شو که تمام خوشی هایی که زمانه تو بچگی ازت گرفت به دست بیار وباعث افتخار مامان وابجیهات وما شو انشاالله 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
ما اهل سنت وجماعت دوستدار ۴خلفای راشد واهل بیت رسول الله صلی الله وآله وصلم هستیم که سیدنا علی مرتضی هم جزء ۴ خلیفه وهم داماد حضرت رسول اکرم هستندواهل بیت رسول الله به حساب می آید 🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹خداونداتویی شاهد علی رودوست میداریم &&&&&&&&قسم بر ذات آن واحد علی رادوست میدارم 🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷
ایلار وآیداخانم عزیزای من 😘😘😘🌹🌹🌹
سیدنا علی مرتضی رضی الله وعنه یار یتیمانو فقیران بود 🌹🌹🌹🌹
۴ خلفای راشیدین رضی الله وعنهم 🌷🌷🌷🌷همانایی که در این دنیا الله سبحان تعالی رضایت خودش را بر انها اعلام کرد وآنها هم از خدا راضی شدند همانایی که هم در حیاط رسول الله وهم بعد از وفات ایشان در راه خدا ودین از جانو ما لشان گذشتند همانایی دست به دست وسینه به سینه احادیث وکلام الله سبحان را به همه ملت های جهان منتقل دادند که اگر نبودند شاید الان اثری از اسلام و دینو مردانگیو عدالت نبود آیا چنین شخص هایی مستحق دشنام هستند ؟؟؟؟؟؟ 🌷ابوبکر صدیق یار غار و پدر خانم حضرت رسول اکرم (ص) 🌷عمر فاروق پدر خانم حضرت رسول اکرم (ص)وداماد علی مرتضی 🌷عثمان ذی النورین داماد پیامبر اکرم (ص) 🌷🌷🌷🌷🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌷🌷🌷🌷🌷🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌷🌷🌷🌷🌷🌾🌾🌾🌾
اللهم صلی علی محمد وآل محمد🥀🥀🥀🥀 حضرت یوسف درحالی به سوی درها فرار میکرد که میدانست همه درها بسته است ولی باز به سوی درها میرفت ودر ها یکی پس از دیگری به اذن الله جل جلاله باز میشد چون حضرت یوسف یقین واعتماد واعتقاد کامل رو به الله جل جللاله داشت 🥀🥀🥀🥀درسته الان دوره وزمان حضرت یوسف نیست وبشرهای ان دوره وزمان الان نیستند ولی الله ورب حضرت یوسف ؛؛؛الله ورب وخالق منو تو هست اگر به الله جل جللاله اعتماد قلبی داشته باشیم مطئمن باشیم که هیچ در بسته رودر روی ما نخواهد ماند 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 🌷🌷در این دوران زلیخا ها زیاد است برادرم تو یوسف باش 🌷🌷
بعضی چک ها دو امضا دارند تا امضای دوم نباشد نقد نمیشود حتی اگر به جای امضای دوم تمام اهل بازار هم امضا کنند فایده ندارد بانک فقط صاحب امضارا میشناسد $$$$حال اتفاقاتی که برای منو تو در زندگی قرار است بیفتد مثل چک دو امضا میماند یک امضای ان خواست ماست ویک امضای دیگرش خواس خداست تا او نخواهد هیچ چیز امکان ندارد مثلا اگر کسی ،،کس دیگری رو تهدید کند به هر نحوی تهدید آبرویش ویا تهدید جانش ویا مالش هیچ نترس چون این چک دو امضا داردو امضای دوم مال خداست یعنی اوهم باید بخواهد 🌷🌷🌷امضای خدا پای تمام آرزوهایتان🌷🌷🌷. . . . اگر تیغ عالم بجنبد زجای $نبردرگی تا نخواهدخدای
next page →