nefesim_sin_kuranla_yasamak

Nefesim.sin. kuranla yaşamak

Kur'ân hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattır, hem şeriattır, hem sadırlara şifa, mü'minlere hüdâ ve rahmet.

Loading...
YENİ BİR GÜNE UYANDIRAN RABBİME ŞÜKÜRLER OLSUN. 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴 BİSMİLLAHİRAHMANİRRAHİM.☘☘☘☘☘☘ SABAHINIZ HAYR AKİBETİNİZ GÜZEL OLSUN RABBİMİN GÜZEL KULLARI☘
Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk. La şerike lek: Buyur ALLAH'ım, buyur! Buyur ki senin ortağın yok. Emrine amadeyim buyur! Hamd sana , nimet senden ve mülk senin. Ortağın da yoktur senin. Buyur ALLAH'ım! Sevgili kulun ve peygamberin İbrahim aracılığıyla yaptığın davete icabet ettim, emret. Lebbeyk ALLAH'ım! Sırtıma kefenimi giydim, sevdiklerimi ve dünyamı arkamda bıraktım, "baş açık ayak yalın" sana geldim, rahmet denizinde damla olmaya geldim, ümmet okyanusunda çağlamaya, günahıma ağlamaya, yanmaya, pişmeye ve olmaya geldim. Buyur ALLAH'ım , buyur!  Ben sözümü bozanım, sen va'dinden dönmeyen,  Ben yetersizim, sen mükemmel,  Ben isteyenim , sen veren,  Ben memurum, sen amir,  Ben küçüğüm, sen büyük,  Ben biçareyim, sen tek çaresin,  Ben avareyim, sen zaptedensin,  Ben yüreği yaralıyım, sen yaramı saransın,  Ben konuğum, sen ağırlayansın,  LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK
BİSMİLLAHİRAHMANİRRAHİM 19.ALLAH ’ı unutan ve bu yüzden ALLAH ’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir 20.Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 21.Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu ALLAH korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. 22.O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan ALLAH ’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. 23. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan ALLAH ’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan ALLAH ’tır. ALLAH, onların ortak koştuklarından uzaktır. 24.O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren ALLAH ’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir RABBİM # ALLAH# MUHEMMED# RASULULLAH#
Fatiha#İhlas #tefekkür #islam #🌷ALLAH🌷AMİİN🌷AMİİN🌷AMİİN 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 1-BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ 2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 3- Errahmânir'rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 6- İhdinessırâtel müstakîm 7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn ☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ Anlamı 1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 2- Hamd o âlemlerin Rabbi, 3- O Rahmân ve Rahim, 4- O, din gününün maliki ALLAH'IN. 5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. 6- Hidayet eyle bizi doğru yola, 7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların  ve o sapmışların yoluna değil.🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
AMİİN AMİN AMİN Herkes, hiçbir şey bilmediğini anlayıncaya kadar hep bildiğiyle övünür, durur. Nihayet hiçbir şey bilmediğini anlayınca bilgisinden utanır ve işte o zaman marifet kemale erer. Çünkü gerçek bilgi bilmediğini bilmektir. Ebu’l Hasan Harakanî hz.
İBRAHİM SURESİ İBRAHİM: 1 - Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. 2 - O Allah'ın (yolu) ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli bir azabdan dolayı vay kâfirlerin haline! 3 - Onlar, o kimselerdir ki dünya hayatını ahirete tercih ederler, (insanları) Allah'ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar, çok büyük bir sapıklık içindedirler. 4 - Biz, her peygamberi, ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki, onlara apaçık anlatsın. Bu itibarla Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de hidayete erdirir. O her şeye galibdir, hükmünde hikmet sahibidir.
Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ´ın adıyla  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  تَبَارَكَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ الْمُلْكُۘ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌۙ ١ Mutlak hükümranlık elinde olan ALLAH, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter. ﴾1﴿  اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّـكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاًۜ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُۙ ٢O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. ﴾2﴿  اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقاًۜ مَا تَرٰى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍۜ فَارْجِعِ الْبَصَرَۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُورٍ ٣O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan ALLAH'IN yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? ﴾3﴿  ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَس۪يرٌ ٤Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. ﴾4﴿  وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَٓاءَ الدُّنْيَا بِمَصَاب۪يحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاط۪ينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّع۪يرِ ٥Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. ﴾5﴿  وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَۜ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ ٦Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür! ﴾6﴿  اِذَٓا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقاً وَهِيَ تَفُورُۙ
Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz." (Haşr, 59/21) RABBİM#VAR #RABBİM #YAR #@EZAN SESİ#EY -YOLCU-NEREYE#
ALLAH-U EKBER💖 ALLAH-U EKBER 🥀 ALLAH'U EKBER 🌷 ALLAH'U EKBER 🌷 LA İLAHE İLLALLAHU🌷 HU VALLAHU EKBER🌹ALLAH-U EKBER 🌹 VE LİLLÂHİ HAMD 💖💖💖💖💖💖💖
Kainattaki tüm varlıklar, Allah'ı tesbih ederek zikrederler. Bu yüz­den bir hayvan öldürmek veya bir hayvan topluluğunu yok etmek, bir ümme­ti ortadan kaldırmak olur. Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kesilecek kuşa bile merhamet eden kimseye, Hz. Allah kıyamet günü rahmet eder.”@ezan sesi
islam#Duha #Dua #sabır #namaz #niyaz #şükür #HAYY #HUU #AŞK #ALLAH # 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 Rahmân ve Rahîm olan ALLAH'IN ismiyle. 1- Andolsun kuşluk vaktine 2- ve dindiği zaman o geceye ki,  3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı! 4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.  5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın! 6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?  7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?  8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi? 9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)! 10- El açıp isteyeni de azarlama! 11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!
"Şüphesiz ALLAH ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin." “ALLAH ’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salât ettiğin gibi salât et! Şüphe yok ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. ALLAH ’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın.” 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah🌷 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Habiballah🌷 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Halilallah🌷Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nebiyyallah🌷 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Safiyyallah🌷 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hayra halqıllah🌷 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Nura arşillah🌷 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Emîne vahyillah🌷 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men zeyyenehullah🌹Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men şerrefehullah🌹 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men kerremehullah🌷Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men azzemehullah🌹 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Men allemehullah💖 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyidel mürselîn💖 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ İmâmel mütteqîn💖 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Hâtemennebiyyîn🌹 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rahmeten lilâlemîn🌹 Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Şefîal müznibîn💖
SubhanALLAH#Elhamdulillah # Allahu ekber#islam #Hz MUHAMMET#İLLA HUU#Nereye # Bu yol#
ALLAH#AYET #İSLAM #CENNET #CEHENNEM #İNSAN #MELEK #RAHMAN #RAHİM # Rahmân ve Rahîm olan ALLAH'IN ismiyle. 22- O öyle ALLAH ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir. 23- O öyle ALLAH ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden. 24- O öyle ALLAH ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.
next page →