ravza_yurekli37

"MED襤NE"

"Hayat Su Misali Akip . Giderken . . Bize Kalan . . Bir vefa . . Bir Selam . Birde yapilan G羹zel Dua'd覺

Loading...
"ALLAH Teala, 襤brahim Peygambere 繹yle buyurdu: Ey Halilim (Dostum)! Yaln覺z m羹minlere deil, kafirlere kar覺 da g羹zel ahlakl覺 ol ki, iyilerin girdii yer (cennete) giresin. " Hadis (Taberani). #Evliya #s繹zleri #Dinis繹zler #mevlanas繹zleri #G羹zels繹zler #Dualar #Ayetler #Hadis @ravza_yurekli37 @huruful_ask
"Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh)繹ylededi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elimi tuttu ve: Ya Muaz! Vallahi ben seni seviyorum, vallahi ben seni seviyorum! buyurdu. Sonra da: Ya Muaz! Her namaz覺n ard覺ndan Allahumme Einni Ala Zikrike Ve 羹krike Ve H羹sni 襤badetike demeni tavsiye ediyorum buyurdu... Duan覺n Manas覺: Ey Allah覺m! Seni zikretmeye, Sana 羹kretmeye ve Sana g羹zel ibadet etmeye kar覺 bana yard覺m et. "Ebu Davud #Evliya #s繹zleri #Dinis繹zler #mevlanas繹zleri #G羹zels繹zler #Dualar #Ayetler #Hadis #Hayirli ##Sabahlar @ravza_yurekli37
"HAK YOLA GET襤REN 襤K襤 SZ "B羹y羹k erenlerden Hasan Basr簾, bir g羹n arkadalar覺yla birlikte yolda giderken memleketinin tan覺nm覺 devlet b羹y羹klerinden birinin olu ile kar覺la覺r. Devlet b羹y羹羹n羹n olu ya覺z at覺n覺n 羹zerine kurulmu, beraberinde de hizmet癟ileri, b羹t羹n s羹kse ve ihtiam覺yla yoluna devam etmektedir. Hasan Basr簾 yolun ortas覺nda durarak ho beten sonra devlet b羹y羹羹n羹n oluna 繹yle seslenir: "Ey devlet b羹y羹羹n羹n olu!.. Sizler her eyi mal ve para ile deerlendirirsiniz. Size u iki s繹z羹 satmak istiyorum, al覺r m覺s覺n覺z? 羹nk羹 bu s繹zleri size benden baka kimse s繹ylemeye cesaret edemeyecektir. Sonra bu s繹zler sizi ayd覺nl覺k Allah yoluna sokacakt覺r." Devlet b羹y羹羹n羹n olu, "Peki ka癟a satacaks覺n覺z?" deyince Hasan Basr簾, "Birincisini bir, ikincisini de iki g羹m羹 para kar覺l覺覺nda veririm." diye kar覺l覺k verdi. "Evet, al覺r覺m" deyince de ilk s繹z羹n羹 s繹ylemeye koyulur ve 繹yle der: "Ey devlet b羹y羹羹n羹n olu!.. Senin evin var m覺?" diye sorar. "Var" cevab覺n覺 al覺nca da, "Kendin mi yapt覺rd覺n, yoksa miras m覺 kald覺?" diye sorar. Devlet b羹y羹羹n羹n olu, "kendim yapt覺rd覺m" diye cevap verir. "Ne kadar zaman i癟inde yapt覺rd覺n?" sorusuna ise, "Epey uzun s羹rd羹" kar覺l覺覺n覺 verir. "Neden her imkana sahip olduun halde 癟abuk bitirmedin?" deyince de, "Binan覺n talar覺n覺, aa癟lar覺n覺 ta覺yan hayvanlara ac覺d覺覺m i癟in fazla y羹k vurdurtmad覺m. 襤te o y羹zden de binay覺 k覺sa zamanda ina etmek m羹mk羹n olmad覺." der. Ard覺ndan s繹z羹 alan Hasan Basr簾 繹yle konuur: "Ey devlet b羹y羹羹n羹n olu!.. Madem ki bakalar覺n覺n hayvanlar覺na ac覺yarak fazla y羹k ta覺tmaya raz覺 olmuyorsun, neden 繹z nefsine ac覺may覺p da onu dalar kadar g羹nah y覺覺n覺 alt覺nda eziyorsun?" Bu s繹zler devlet b羹y羹羹n羹n olu 羹zerinde b羹y羹k tesir yapar. At覺ndan inerek Allah dostu Hasan Basri'nin ellerine kapan覺r. Ard覺ndan da sab覺rs覺zl覺kla "iki g羹m羹羹 hemen vereceim, u ikinci s繹z羹n羹 de hemen s繹yle" diye yalvar覺r. Daha sonra Hasan Basr簾 ikinci s繹z羹n羹 s繹ylemeye koyularak 繹yle der: #Devami yorumda
Adam,覺n birisi "Harem-i erif'in kap覺s覺nda hep ayn覺 duay覺 okuyordu: - Ey dorulara yard覺m eden, haramdan ka癟覺nanlar覺 koruyan!.. Ona 'Sen baka dua bilmez misin?' dediler. O 繹yle a癟覺klama yapt覺 bu duay覺 tekrar etme sebebi olarak: - Ben Beyt-i erif'i tavaf ederken aya覺ma tak覺lan eyi eilip ald覺m. Bir de bakt覺m ki, i癟inde bin alt覺n bulunan bir kese. eytan覺mla iman覺m m羹cadeleye tututular. 'Bin alt覺n 癟ok para, senin b羹t羹n ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lar.' dedi eytan覺m. 襤man覺m ise, 'Bu haramd覺r, bouna saklama, sahibini bul, teslim et.' dedi. Ben b繹yle m羹cadele i癟inde iken birinin sesi duyuldu. - Burada i癟inde bin alt覺n覺m bulunan kesem kaybolmutur. Kim buldu ise versin, ona otuz alt覺n m羹jde vereyim. Bin haramdan, otuz helal hay覺rl覺d覺r, diyerek keseyi sahibine teslim ettim. O da bana otuz alt覺n verdi. Bunu al覺p bak覺rc覺lar 癟ar覺s覺nda gezerken bir Arap k繹lenin bu paraya sat覺ld覺覺n覺 g繹r羹nce hemen sat覺n ald覺m. Bir m羹ddet sonra bu k繹lenin yan覺na bir k覺s覺m Araplar gelip gizlice konumaya balad覺rlar. K繹leden ne konutuklar覺n覺 sordum. Saklamay覺p aynen anlatt覺: - Ben Marip sultan覺n覺n oluyum. Babam, Habe melikiyle cenk edip sava覺 kaybetti, beni de esir al覺p buralarda satt覺lar. Babam bunlar覺 g繹ndermi, elli bin alt覺n da vermi ki, beni sat覺n al覺p g繹t羹rs羹nler. Sen bana 癟ok iyilik ettin, kendi evlad覺n gibi bakt覺n. Bundan dolay覺 memnun oldum. Bunlar beni sat覺n alacaklar sak覺n az alt覺na raz覺 olma, elli bin alt覺na sat beni. Dedii gibi oldu. Elli bin alt覺na satt覺m k繹leyi. Bu kadar b羹y羹k sermaye ile bir k覺s覺m mallar al覺p Badat'a gittim. Orada a癟t覺覺m d羹kkanda mallar覺m覺 sat覺yordum. Bir tan覺d覺覺m gelip, 'Mehur t羹ccar dostum vefat etti, ay gibi g羹zel k覺zca覺z覺 yetim kald覺 gel bunu sana alal覺m.' dedi. Ben de kabul ettim. eyiz olarak birtak覺m tabaklar覺n 羹zerinde i癟i alt覺n dolu keseler vard覺. Hepsinin 羹zerinde de biner alt覺n yaz覺l覺 iken birinin 羹zerinde dokuz y羹z yetmi alt覺n yaz覺l覺yd覺. Bunun sebebini sorduumda k覺zca覺z dedi ki: - Babam bu keseyi Harem-i erif'te kaybetmi, bulan bir helalzade keseyi verince otuz alt覺n覺 ona m羹jde vermi, geride kalan alt覺nd覺r i癟indeki. Bunun 羹zerine ben Allah'a hamd ve 羹k羹rde bulundum, @ravza_yurekli37
"Bismillahirrahmanirrahim. "Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.Allah羹mme inni esel羹ke ya Kadim羹.Ya Daim羹,Ya Ferd羹.Ya Vitru.Ya Ehad羹.Ya Samed羹.Ya Hayy羹.Ya Kayyum羹.Ya zel celali vel ikram.Fe in tevellev fekul hasbiyallah羹 la ilahe illa h羹ve aleyhi tevekkelt羹 ve h羹ve rabb羹l aril aziym. Manas覺: Rahman(Esirgeyen)Rahim(Bag覺layan) Allah覺n ad覺yla.ok y羹ce ve 癟ok b羹y羹k Allah覺n himayesine s覺覺nmaktan ve Onun y羹ce kudretinden yard覺m dilemekten baka bir amac覺m yoktur.Ondan baka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.Ona dayand覺m,Ona g羹vendim. #Evliya #s繹zleri #Dinis繹zler #mevlanas繹zleri #G羹zels繹zler #Dualar #Ayetler #Hadis #Hayirli #Sabahlar @ravza_yurekli37
"Sak覺n g羹nah ileme! Aksi takdirde kendini atee atars覺n, Halbuki sen, bir kimsenin bir pireyi atee att覺覺n覺 g繹rsen, onu bile iyi kar覺lamazs覺n. O halde, herg羹n kendini defalarca atee atmay覺 nas覺l iyi kar覺lars覺n? Ey insan! 襤nsanlar覺n 癟okluuna bak覺p da aldanma. 羹nk羹 sen, yaln覺z 繹lecek, kabre yaln覺z girecek, yaln覺z kabirden kalkacak ve kendi hesab覺n覺 yaln覺z vereceksin. "Has璽n_i B璽sri Hazretleri.! #Evliya #s繹zleri #Dinis繹zler #mevlanas繹zleri #G羹zels繹zler #Dualar #Ayetler #Hadis #Hayirli #Geceler @ravza_yurekli37
"襤slam dininde kiinin yediklerini sergilemesi ho bir davran覺 deildir.Zira bilindii 羹zere 襤slam dininde g繹z hakk覺 vard覺r ve bu konu bazen 繹yle bir hal al覺r ki kul hakk覺na girer.Sosyal medyada yedii yemekleri paylaan insanlar adeta arkadalar覺na bak覺n biz neler yiyoruz siz ise yiyemiyorsunuz der gibi bir mesaj g繹ndermektedirler. Rabbim c羹mlemizi Af eylesin inallah ne h璽le geldik# @ravza_yurekli37
迎迎迎迎迎迎迎迎迎"Gen癟liine g羹venipte vakit 癟ok erken derken; Bir bakm覺s覺n elveda bile diyememisin giderken.! #Necip #Faz覺l #K覺sak羹rek 迎迎迎迎迎迎迎迎迎r Selam ve dua ile ___滕潑滕 __滕滕滕滕 _滕滕潑滕滕滕 滕滕滕滕滕(-:`-) 滕滕滕滕滕(-...|/.瓩-) 滕滕滕滕滕(-....瓩-) _滕滕滕滕滕(-.../|.瓩-) __滕滕滕滕滕(_.:._) ___滕滕滕滕滕 ____滕滕滕(-:`-) _______滕滕(-...|/.瓩-) _______滕(-....瓩-) ______滕(-.../|.瓩-) _______(_.:._) #Kastamonu @ravza_yurekli37
"S羶ra羹flenince Allah覺ndiledikleri d覺覺nda g繹klerde olanlar ve yerde bulunanlar bayg覺n d羹er.Sonra s羶ra bir daha 羹flenince hemen ayaa kalk覺p bak覺覺r dururlar. (Z羹mer, 39/68.) #滕滕滕滕 Gen癟liine g羹venipte vakit 癟ok erken derken; Bir bakm覺s覺n elveda bile diyememisin giderken.! #Necip #Faz覺l #K覺sak羹rek 滕滕滕滕 Bu D羹nyada Kazanm覺 G繹r羹n羹pte. Ahirette Kaybedenlerden Eyleme Allah'覺m.. #HAYIRLI #HUZURLU #BEREKETL襤 #SABAHLAR #SELM #VE #DU #襤LE @ravza_yurekli37
嫖踱晦 G羹zeL Y羹rekLere SeLam oLsun Sevgi K繹pr羹s羹 Kurdum Y羹reimle; Dosttan Dosta, Sevenden Sevilene, Sevilenden Sevene Yolu Sevgiden Ge癟en Herkese Hayirli vakitler Olsun... . 圃n G羹zeL'e RAB襤MM'e Emanetsiniz.. #yagmurlu #sisli bir #Istanbul #Canim #Annecigim sana geliyorum毋
K覺yamet g羹n羹nde Kuran-覺 Ker簾m gelecek ve Allah Te璽l璽ya:Y璽 Rabb簾! Kuran okuyan kimseyi eref s羹s羹yle s羹sle!diyecek; bunun 羹zerine Kuran okuyan kimse erefle s羹slenecek." "Yine Kuran-覺 Ker簾m:Allah覺m! Ona eref elbisesi giydir!diyecek; hemen o z璽ta elbiselerin en deerlisi giydirilecek. Sonra Kuran:Rabbim! Ona eref tac覺 giydir!diye niy璽z edecek; o kimseye eref tac覺 giydirilecek. Sonunda Kuran-覺 Ker簾m:Y璽 Rabb簾! O kulundan raz覺 ve honut ol! Senin honutluundan 羹st羹n bir ey yoktur.diyerek Kuran okuyan kimseyi m璽nev簾 mertebelerin en y羹kseine ulat覺racak."(Tirmiz簾, 屢屢屢 Kur璽n覺 tane tane, a癟覺k a癟覺k oku!(M羹zzemmil S羶resi, 73/4.) #ibrahim #y覺ld覺r覺m #icazet #merasimi #
"Akl覺n覺 Ba覺na Al Da Fan簾 Olan Bu D羹nya Zindan覺nda Kimseden Vefa Arama! Bu D羹nyan覺n Vefas覺 Bile Vefas覺zd覺r. "Her g羹n bir yerden g繹癟mek, ne g羹zel Her g羹n bir yere konmak, ne g羹zel Bulanmadan, durmadan akmak ne g羹zel D羹nle beraber gitti canca覺z覺m Ne varsa d羹ne ait imdi yeni eyler s繹ylemek laz覺m. #Mevl璽na @ravza_yurekli37
Allah rahmeti y羹z par癟a yaratt覺. Bu rahmetten doksan dokuzunu yan覺nda tuttu. Yery羹z羹ne (bu rahmetin) sadece bir par癟as覺n覺 indirdi. 襤te bu bir par癟a sebebiyledir ki yarat覺klar birbirine ac覺maktad覺rlar. (yle ki) at, s羹t emen yavrusuna engel olmamas覺 i癟in aya覺n覺 bu rahmet sayesinde kald覺r覺r. (Buhar簾, "Edeb", 78) #Hadis #Ayet #huzur #helal #haram #islam #iman #Allah #peygamber #dini #islamiyet #fetva #f覺k覺h #g羹zels繹zler #dinibilgiler #sahabeler #salihler . #HAYIRLI #GECELER @ravza_yurekli37
YCE ALLAH GNL ZENG襤NL襤襤 VERS襤N...! Kasaban覺n birinde zengin bir t羹ccar yaarm覺. lecei vakit vasiyetinde: 'Ben mezara konulduum g羹n kim gelir benimle bir gece mezarda kal覺rsa ona servetimin yar覺s覺n覺 b覺rakaca覺m.' demi. oluu 癟ocuu, akrabalar覺 servetin yar覺s覺 b覺rak覺lmas覺na ramen bunu yerine getiremiyeceklerini d羹羹n羹yorlarm覺. K覺sa bir m羹ddet sonra adam 繹lm羹. Adam覺n vasiyeti kasabada zaten mehurmu. Bunu duyanlardan biri de kasaban覺n en 羹cr璽 k繹esinde yaayan hamalm覺. Adam覺n 繹ld羹羹 haberini duyunca yak覺nlar覺na kendisinin bir gece mezarda kalabileceini s繹ylemi. Bunun 羹zerine cenaze merasiminden sonra hamal覺 da adamla birlikte kabre koymular. Hamal: 'Zaten bir tane ipim bir tane de k羹fem var. Kaybedecek bir eyim yok. 襤yi ettim de bu adamla buraya girdim. 覺kt覺覺mda kasaban覺n hat覺r覺 say覺l覺r insanlar覺ndan biri olaca覺m.' diye d羹羹n羹yorken bir g羹r羹lt羹 kopmu ve d羹nyada daha 繹nce hi癟 kar覺lamad覺覺 y羹zlere orada rastlam覺. Gelen melekler aralar覺nda konuuyorlarm覺: 'Bu 繹l羹 olan zaten elimizde. Onu istediimiz vakit hesaba 癟ekebiliriz. 襤lk 繹nce u canl覺 olandan balayal覺m.' Adam tir tir titriyorken balam覺 melekler art arda sorular sormaya: 'S繹yle bakal覺m ey falan olu filan. K羹fenin ipini nereden buldun? Sat覺n ald覺ysan ne kadara ald覺n? Kimden ald覺n? Ald覺覺n kiiyi doland覺rd覺n m覺? Hakiki deerinde mi verdin 羹cretini?' Adam覺n dili dolan覺yor sorulan sorulara cevaplar bulmaya 癟al覺覺yor ancak, o cevap verdik癟e ip ile ilgili bir baka soru ile kar覺la覺yormu. G羹n aar覺rken zengin adam覺n akrabalar覺 gelmi ve adam覺 mezardan 癟覺karm覺lar: - Art覺k kasaban覺n say覺l覺 zenginlerindensin. Anlat bakal覺m bir gece mezarda kalmak nas覺l bir duygu? Hamal: - 襤stemiyorum! B羹t羹n mal m羹lk sizin olsun! Ben bir ipin hesab覺n覺 sabaha kadar veremedim, o kadar mal覺n hesab覺n覺 k覺yamete kadar veremem demi Ne kadar seversen sev, bir g羹n ayr覺lacaks覺n. Ne kadar toplarsan topla, bir g羹n b覺rakacaks覺n. Ne kadar yaarsan yaa, bir g羹n 繹leceksin. Ne yaparsan yap, bir g羹n hesab覺n覺 vereceksin... selam羹n aleyk羹m k覺ymetli kardelerim.. @ravza_yurekli37
TEABUN: SURES襤/9 - Toplanma g羹n羹 i癟in sizi toplad覺覺 zaman var ya, ite o g羹n, kimin aldand覺覺n覺n a癟覺a 癟覺kaca覺 aldanma g羹n羹d羹r. Kim Allah'a inan覺r ve yararl覺 i yaparsa, Allah onun k繹t羹l羹klerini 繹rter ve onu, i癟inde ebedi kalacaklar覺, altlar覺ndan 覺rmaklar akan cennetlere sokar. 襤te b羹y羹k kurtulu budur. 10 - 襤nk璽r eden ve 璽yetlerimizi yalanlayanlara gelince, ite onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklard覺r. Ne k繹t羹 gidilecek yerdir oras覺! #Allahuekber #Hadis #Ayet #huzur #helal #haram #islam #namaz #璽mel #amelisalih #iman #Allah #peygamber #dini #islamiyet #fetva #f覺k覺h #g羹zels繹zler #dinibilgiler . #CUMAMIZ #MBAREK #OLSUN @ravza_yurekli37 @ruhikelam
"NAHL:SRES襤/125 - (Ey Resul羹m!) Rabbinin yoluna hikmetle ve g羹zel 繹羹tle 癟a覺r! Ve onlarla en g羹zel ekilde m羹cadele et. 羹phesiz Rabbin kendi yolundan sapanlar覺 en iyi bilendir ve O, hidayete kavuanlar覺 da en iyi bilendir. 126 - Eer (bir su癟tan dolay覺) ceza verecek olursan覺z size yap覺lan azab ve cezan覺n misli ile ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler i癟in daha hay覺rl覺d覺r. 127 - (Ey Peygamber!) Sabret! Sabr覺n da ancak Allah'覺n yard覺m覺 iledir. Onlardan dolay覺 羹z羹lme! Kurduklar覺 tuzaklardan tela edip s覺k覺nt覺ya d羹me! 128 - 羹phesiz Allah, takva sahipleri ile ve iyilikte bulunanlarla beraberdir. #Hadis #Ayet #huzur #helal #haram #islam #iman #Allah #peygamber #din #islamiyet #fetva #f覺k覺h #kefet #g羹zels繹zler #dinibilgiler . @ravza_yurekli37
"Bismillahirrahmanirrahim. 22- H羹vall璽h羹llezi l璽 il璽he ill璽 h羶. 'lim羹'l-aybi ve-eh璽deh. H羹ver-rahm璽n羹r-rah簾m. 23- H羹vall璽h羹llez簾 l璽 il璽he ill璽 h羶. El-melik羹l-kudd羶s羹s-sel璽m羹l-m羹'min羹l-m羹heymin羹l-'az簾z羹l-cebb璽rul-m羹tekebbir. S羹bh璽nell璽hi 'amm璽 y羹rik羶n. 24- H羹vall璽h羹l-h璽likul-b璽ri羹l-m羹savviru leh羹l-esm璽羹lh羹sn璽. Y羹sebbihu leh羹 m璽 fis-sem璽v璽ti vel-ard. Ve h羹vel-'az簾z羹l-hak簾m. Anlam覺 Rahm璽n ve Rah簾m olan Allah'覺n ismiyle. 22- O 繹yle Allah ki ondan baka Tanr覺 yok gayb覺 da bilir ehadeti de, O Rahm璽nd覺r, Rah簾mdir. 23- O 繹yle Allah ki ondan baka tap覺lacak yok, 繹yle melik (Padiah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren m羹'min, g繹zeten koruyan m羹heymin, Az簾z, Cebbar, m羹tekebbir, tenzih o Allaha muriklerin irkinden. 24- O 繹yle Allah ki Hal覺k, Bar簾, M羹savvir O, en g羹zel isimler (Esma-i h羹sn璽) onun, b羹t羹n g繹klerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O 繹yle Aziz 繹yle hak簾mdir. #Hadis #Ayet #huzur #helal #haram #islam #iman #Allah #peygamber #dini #islamiyet #fetva #f覺k覺h #g羹zels繹zler #dinibilgiler .Cuma Aksam覺miz Hayirlara Vesile Olsun @ravza_yurekli37
"Bir inkarc覺, alimin birine u 羹癟 soruyu sorar: 1- Allah varsa bana g繹ster. 2- Her ii Allah yarat覺yor da neden su癟lu ceza g繹r羹r? 3- eytan ateten yarat覺ld覺覺 halde ona cehennem atei nas覺l etki yapabilir? Alim bu sorular覺 soukkanl覺l覺kla dinler. Sonra da yerden bir kerpi癟 par癟as覺 al覺p inkarc覺n覺n ba覺na vurur. Ba覺 yar覺lan inkarc覺 soluu mahkemede al覺r. Hakim, alime sorar: - Bunun ba覺na kerpi癟 vurmusun 繹yle mi? - Bana 羹癟 soru sormutu, ben sorular覺na kar覺l覺k kerpici vurdum. - Nas覺l? - Anlatay覺m. Allah varsa bana g繹ster demiti. Ba覺n覺n ar覺d覺覺n覺 iddia ediyorsa g繹stersin. 襤kinci olarak da her eyi Allah yarat覺yorsa su癟lu neden ceza g繹rs羹n dedi. Madem ki ni癟in beni mahkemeye veriyor. 癟羹nc羹 olarak da ateten yarat覺lan eytana cehennem atei nas覺l etki yapar diye sordu. Cevab覺n覺 ald覺. Topraktan yarat覺lan kendisine, yine topraktan olan kerpi癟 nas覺l etki yap覺yor? Bu cevaplardan sonra alim beraat eder. #Hadis #Ayet #huzur #helal #haram #islam #iman #Allah #peygamber #dini #islamiyet #fetva #f覺k覺h #g羹zels繹zler #dinibilgiler #Huzur #isl璽mda .@ravza_yurekli37
next page →